logo web DPP PKB image dewek

Home

SUSUNAN PENGURUS

DPC PKB Kab. Subang - Jawa Barat


 

DEWAN SYURO


K e t u a

KH. USHFURI ANSHOR


Wakil

 1. KH. SAYUTI MASDUKI
 2. Drs. K. AGUS SALIM ZH
 3. Drs. K. TASYRIFIN AS
 4. Drs. K. ANAS SUNARYA

Sekretaris

Drs. MUHAMMAD. S


Wakil

 1. KH. E. JAMALUDDIN
 2. KH. M. MAHFUDZ ROMLY
 3. H. A. SYAHID

Anggota

 1. K. MASDUKI HUSEN
 2. KH. ABDUL MUTHALIB
 3. KH. HIDAYAT
 4. KH. SYAHRONI SYUKUR
 5. KH. HUMAEDILLAH HAZ
 6. ABDUL ROZAK
 7. KH. HURMAIN
 8. K. DUDUNG ABD. KHOLIK
 9. UST. AGUS SALIM
 10. K. HAMIM IBROHIM

 
DEWAN TANFIDZ


K e t u a

KH. MA'MUN GHOZALI


Wakil

 1. Drs. AHMAD SYAIKHU
 2. H.M. RAHMAT SANUSI
 3. H. UKIN SUKANDA
 4. K. NUNUNG HIDAYAT
 5. Ust. AL AMIN


Sekretaris

ASEP NURHASAN


Wakil

 1. ANDI LUKMANUL HAKIM
 2. Dr. BUDI SUSANTO
 3. YOYO KUSTRIO


Bendahara

INO SUTRISNO


Wakil

 1. Hj. MASRIAH, S.Ag
 2. K. ENA NAWAWI